HOME OVER BINKIX DIENSTVERLENING WERKWIJZE CONTACT VACATURES
WELKOM BIJ BINKIX
Algemene Voorwaarden
Privacy Policy
Cookies
Klachtenprocedure


Algemene Voorwaarden Binkix

Definities

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Aanbiedingen en offertes Aanvaarding Prijzen Gevolgen niet tijdig betalen Opschortingsrecht Verrekening Verzekering Garantie Uitvoering van de overeenkomst Informatieverstrekking door de klant Duur van de overeenkomst Vrijwaring Klachten Ingebrekestelling Hoofdelijke aansprakelijkheid klant Aansprakelijkheid Binkix Vervaltermijn Recht op ontbinding Overmacht Wijziging van de overeenkomst Wijziging algemene voorwaarden Overgang van rechten Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid Toepasselijk recht en bevoegde rechter Opgesteld op 01 januari 2020.

Privacy Policy

Binkix BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geimplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Artikel 2 - Toegang tot de website Artikel 3 - De content van de website Artikel 4 - Het beheer van de website Artikel 5 - Verantwoordelijkheden Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens Artikel 9 - Commerciele aanbiedingen Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens Artikel 11 - Cookies Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten Artikel 13 - Toepasselijk recht Artikel 14 - Contact

14+
Partners
55+
Geslaagde Projecten
89+
Happy Clients
350+
Beurzen

COOKIEVERKLARING

1. Het gebruik van cookies 2. Toestemming voor het gebruik van cookies 3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen 4. Je rechten met betrekking tot je gegevens 5. Cookies blokkeren en verwijderen 6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies 7. Slotopmerkingen

CONTACT

CONTACT

Wij horen graag van U!

Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
Tel: +31 (0)85 273 23 04
Email: info@binkix.nl

Kom langs voor een kopje koffie, of laat een bericht achter: